Informacje o najbliższym Walnym Zgromadzeniu

Nic nie wiadomo.

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa przy K.W.K w Mysłowicach